Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ειδών ένδυσης «shop.el-energiaki.gr» δημιούργησε την ιστοσελίδα  shop.el-energiaki.gr  η οποία αποτελεί ένα  διαδικτυακό χώρο πώλησης ποιοτικών ενδυμάτων  αξιόλογων ελληνικών εταιρειών  που δραστηριοποιούνται χρόνια στο τομέα του ρουχισμού , αλλά και ένα χώρο ενημέρωσης των επισκεπτών της  σχετικά με τα νέα μας  προιόντα αλλά και διαγωνισμούς   .

Η πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τον -Γενικό  Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα {ΕΕ 2016/679  ‘GDPR’},

-το νόμο 4624/2019 και εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά από τον εκάστοτε επισκέπτη-χρήστη της ιστοσελίδας.

Σας καθιστούμε γνωστό ότι συνεχώς βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας , προσαρμζόμαστε στις ανάγκες του αγοραστικού κοινού και συμμορφωνόμαστε απόλυτα με το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό καθεστώς το οποίο διέπει την εκ μέρους μας παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ενημερώνοντας ως εκ τούτου : τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις Πολιτικές Ακυρώσεων Παραγγελιών, Πολιτικές Επιστροφής Προϊόντων και τις Πολιτικές Εκτέλεσης Παραγγελιών (τους τρόπους πληρωμής και αποστολής παραγγελιών) . Δεν θα ενημερώσουμε ρητά ή εξατομικευμένα τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας ή τους πελάτες μας για τις αλλαγές αυτές . Έτσι λοιπόν, σας συστήνουμε να διαβάζετε τις όλες τις ενότητες-Πολιτικές  πριν κάθε χρήση της ιστοσελίδας μας και σε κάθε περίπτωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές και να συμμορφώνεστε με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα έχετε διαβάσει, κατανοήσει απολύτως αποδέχεσθε και συναινείτε πλήρως με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τις Πολιτικές  αυτή η ιστοσελίδα περιλαμβάνει. Αν δεν τους αποδέχεστε πλήρως, μην προχωρείτε σε οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται και συμφωνούν να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο για την για αγορά ενδυμάτων και προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής, και για κανέναν απολύτως άλλο σκοπό.

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 18 ετών και δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από άτομα νεότερα των 18 ετών.  Σε περίπτωση που ανήλικοι κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας (παραγγελία προιόντων ή πληρωμή προιόντων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή με διατραπεζικές μεταφορές), ουδεμία ευθύνη φέρουμε.

Για την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα δεν σας ζητάται η παροχή προσωπικών πληροφοριών. Εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις παρεχόμενες μέσω τις ιστοσελίδας υπηρεσίες (ή την «φόρμα επικοινωνίας» ή την εγγραφή στην λίστα παραληπτών στο «newsletter» ή να κάνετε κάποια παραγγελία μέσω του e-shop) συμπληρώνετε συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως αυτές αναλυτικά κάθε φορά αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι συμφωνείτε και οφείλετε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ισχύουσες προσωπικές πληροφορίες, καθώς και να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε μεταβολή τους προκειμένου να μπορούμε να προβούμε στην εκ μέρους μας παροχή υπηρεσιών προς εσάς.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πληροφορίες, δεδομένα, διακριτικό τίτλο, όνομα χώρου (domain name), λογισμικά, διακριτικούς τίτλους, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, κείμενα, εικόνες, ήχους και γενικά όλα τα αρχεία κλπ. {εφεξής «Περιεχόμενο»} τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του « shop.el-energiaki.gr» ή τρίτων μερών συμβεβλημένων με αυτό, και προστατεύονται με τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες περί διακριτικών τίτλων , εμπορικών σημάτων και πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η μεταβίβαση, πώληση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, ή μεταφόρτωση (download) κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας από τους Χρήστες /ή και Πελάτες της, καθώς και από οποιονδήποτε τρίτο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Το shop.el-energiaki.gr δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για τυχόν διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η παρούσα ιστοσελίδα παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή διαφημιστικών σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη  ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης  κάθε ευθύνης του shop.el-energiaki.gr .

Το “shop.el-energiaki.gr” δεν λαμβάνει αποφάσεις μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης cookies στην ιστοσελίδα μας, όπως αναλύεται στην σχετική ενότητα, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας. Σε κάθε περίπτωση η χρήση ή μη cookies δεν έχει καμία νομική συνέπεια ούτε δέσμευση για εσάς, όπου όμως τα cookies είναι απαραίτητα για την εκ μέρους μας παροχή υπηρεσιών εφόσον δεν συμφωνήσετε, είναι αδύνατο να σας παρέχουμε τις συγκεκριμένες κάθε φορά υπηρεσίες.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τυχόν τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για τυχόν διαφορές σχετιζόμενες με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την εν γένει λειτουργία και δραστηριοποίηση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. αρμόδια είναι τα δικαστήρια του τόπου της έδρας του shop.el-energiaki.gr.

Για οποιαδήποτε τυχόν απορία  ή ερώτηση αναφορικά με τους Όρους χρήσης  και τις Επιμέρους Πολιτικές της Παρούσας Ιστοσελίδας, λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω  μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας  της ιστοσελίδας ή του email μας info@el-energiaki.gr

Cookies

Όπως και οι περισσότερες ιστοσελίδες έτσι και η shop.el-energiaki.gr κάνει χρήση των cookies έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες κάθε φορά που οι χρήστες περιηγούνται με κάποιον webbrowser στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η συμβολή των cookies κρίνεται σημαντική καθώς δε θα μπορούσαμε να προσφέρουμε υπηρεσίες όπως η κατάσταση παραγγελιών , αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι , προσωπικές ρυθμίσεις. Ενημερωτικά τα cookies είναι αλφαβητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών του χρήστη διαμέσου του διαδικτύου ούτως ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως τις προαναφερθείσες . Στις ρυθμίσεις βέβαια του browser σας έχετε τη δυνατότητα να εμποδίσετε τον browser σας να δεχτεί τα cookies , πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι εφόσον εμποδίσετε τα cookies δε θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες του καταστήματος μας.

Ενημέρωση για τα Cookies.
Το cookie είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό αρχείο, συνήθως αποτελούμενο από γράμματα και αριθμούς, το οποίο αποστέλλεται από μια διαδικτυακή τοποθεσία και αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, επιτρέποντας την ταυτοποίηση της συγκεκριμένης συσκευής. Τα Cookies παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εν γένει λειτουργία του διαδικτύου καθώς συμβάλουν στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη στο Διαδίκτυο.
Στο shop.el-energiaki.gr χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας όπως επίσης για να διατηρούν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάγκη στατιστικών μελετών και αποθηκεύουν τα αγαπημένα σας προϊόντα για συγκεκριμένο διάστημα.
Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι τα παρακάτω:

Facebook
Google Adwords
Google Analytics

Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας,